Kompliserte løsninger på en enkel måte

Det å ta i bruk ny teknologi blir stadig viktigere for konkurranseevnen. Likevel har alt for mange bedrifter fortsatt IT systemer som koster mer nødvendig, eller ikke understøtter effektiv drift og beslutninger. Det å ta i bruk ny teknologi kan hjelpe med dette.

Velg riktig IT leverandør

Transformasjonen til en bedre IT hverdag krever en IT partner som er oppdatert på den siste teknologien, og samtidig har fokus på kostnadsreduksjon og konsolidering. Vi er den IT partneren.


CLOUDsys Azure Virtual Machine


CLOUDsys Azure Site Recovery

Vi har riktig kompetanse og erfaring

Vi har lang erfaring i bruk av moderne skyteknologi, og kan vise til kundereferanser som har blitt enda mer konkurransedyktig på grunn av lavere IT kostnader og en generelt bedre IT hverdag.

CLOUDsys ble etablert i 2011 med bakgrunn i fremveksten av nye teknologiske muligheter for effektiv IT drift. Siden den gang har vi levert mange små og større IT leveranser som har spart penger for våre kunder, og samtidig økt konkurranseevnen.


CLOUDsys Logo
CLOUDsys Microsoft Partner


cghsh

Ønsker du en bedre IT hverdag? Kontakt meg gjerne.

Christian Gad Hasvi

CTO & Cloud Computing Architect

Tlf: +47 93483765

E-post: christian.gad.hasvi@cloudsys.no