BloggUncategorized

Med denne løsningen trenger du aldri å skrive en KID kode igjen

I følge en undersøkelse gjort av Visma har under halvparten av norske bedrifter tatt i bruk digitale verktøy for å betale og bokføre faktura. Automatisering av slike prosesser kunne kan spare bedrifter flere hundre arbeidstimer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *