Business Intelligence

Business Intelligence

Business Intelligence samler data fra hele virksomheten din og gir deg full oversikt.

Ulike dashbord viser deg det store bildet og gir deg innsikt i enkeltavvik

Få tilgang til BI dashbord på pc, nettbrett og mobil

Vi er eksperter på Power BI og hjelper
deg gjerne å få oversikt over dine data

Dashbord eksempel

Mannskap fordelt på nasjonalitet og kompetanse
Timeoversikt fordelt på prosjekt
Overtid og sykefravær
Antall innstemplede ansatte
Avdelingsscore basert på gjennomsnittlig
evaluering av ansatte

Få et tilbud på Business Intelligence