Hordaland Teater

Hordaland Teater ble kunde av CLOUDsys i 2012, og hadde fra før en ASP driftsavtale. Ny løsning består av Office 365 som er installert, konfigurert og driftet av CLOUDsys. Med Office 365 har Hordaland Teater fått en mer fleksibel og brukervennlig løsning, samtidig som at IT driftsutgifter er mer enn halvert.

Hordaland Teater har opprettet prosjektområder på SharePoint hvor de organiserer nye forestillinger. På denne måten er all relevant informasjon samlet på et sted og tilgjengelig overalt. Dette er viktig da Hordaland Teater holder forestillinger i hele fylket, De benytter seg også av muligheten i Office 365 for å dele denne informasjonen med eksterne frilansere som midlertidig skal ha tilgang til en bestemt forestilling. Funksjonen med å invitere inn eksterne på prosjektområdet har ingen ekstra kostnad i Office 365.


CLOUDsys Hordaland Teater


CLOUDsys Utkilen Rederi

Utkilen Rederi

Utkilen Rederitok i bruk Office 365 i 2013 og har etter overgang spesielt satt pris på skalerbarheten i løsningen som gjør at de løpende kan utvide kapasiteten. Utkilen bruker Exchange/mail/Outlook for å operere sin skipsflåte, og fleksibel tilgang, stabilitet og stor kapasitet i Office 365 er derfor kritisk for den daglige driften.
Skype for Business (Lync) brukes blant annet for å dele tilstedeinformasjon slik at sentralbord og kolleger hele tiden er informert hvis noen er borte. Skype brukes også nå til videomøter mot utekontorer i Øst-Europa og Asia, og har erstattet kostbare spesialløsninger.

Ingeniørfirmaet R. Torgersen

Ingeniørfirmaet R. Torgersen hadde før en POP mailløsning med begrensing både i funksjonalitet og kapasitet. Etter overgang til Office 365 i 2014 har de nå fått en profesjonell mailløsning på lik linje med det store bedrifter har – og til en lav månedlig kostnad.

bedriftens dokumenter blir nå lagret trygt i SharePoint hvor sikkerhetskopier og tilgangssikkerhet blir ivaretatt. Dette har også åpnet nye muligheter hvor informasjon blir tilgjengelig når ansatte reiser rundt på anlegg.


CLOUDsys Torgersen

Christian Gad Hasvi

Ønsker du en bedre IT hverdag? Kontakt meg gjerne.

Christian Gad Hasvi

CTO & Cloud Computing Architect

Tlf: +47 93483765
E-post: christian.gad.hasvi@cloudsys.no