Det finnes mange myter om Office 365. Her har vi tatt for oss noen, og beskriver hva som er fakta.

  • Påstand: Med Office 365 kan jeg bare bruke web basert Office pakke.Fakta: Office 365 inkludere vanlig Office pakke lokalt på PC som du er vant til. Web basert Office er en tilleggstjeneste.


  • Påstand: Office 365 passer best for mindre bedrifter. Fakta: Office 365 passer like bra for mindre som for større bedrifter. Mange av de aller største bedriftene i verden bruker allerede Office 365 i dag.


  • Påstand: Med Office 365 er du avhengig av internet for å jobbe Fakta: Det finnes muligheter som gjør at du enkelt kan synkronisere ned og jobbe lokalt med data uten tilgang til internet.

  • Påstand: Med Office 365 har du ingen kontroll hvor data oppbevares. Fakta: Microsoft har laget en omfattende oversikt som nøyaktig spesifiserer hvor data er lagret. For Norske kunder er det garantert at data lagres innenfor EU/EØS, nærmere bestemt er dette Nederland og Irland

  • Påstand: Det er ikke lov å lagre sensitive data (f.eks. personopplysninger) i skyen. Fakta: Office 365 oppfyller EU/EØS regler for oppvaring av data. Selv om det finnes noen typer data som er underlagt spesiell Norsk lovgiving, vil det for de aller fleste ikke være lovmessige hindringer for å bruke Office 365. Ref. Datatilsynets nettsider: https://www.datatilsynet.no/Sektor/Overfoering/

  • Påstand: Office 365 er mindre sikkert enn lokale systemer. Fakta: Office 365 oppfyller en rekke strenge sertifiseringer når det gjelder sikkerhet og operasjon, antagelig flere sertifiseringer enn noen annen driftsleverandør. Sikkerhetsarbeid blir stadig mer ressurs- og kompetansekrevende, noe som mindre aktører har problemer å holde tritt med. Microsoft bruker store ressurser på å beskytte dine data fra den stadig økende trusselen fra kriminelle på internet. Med Office 365 får du automatisk oppdaterte sikkerhetssystemer. Ref. Microsoft Trust Center: https://products.office.com/en-us/business/office-365-trust-center-cloud-computing-security

  • Påstand: De lave prisene er bare lokkepriser som blir økt etter hvert. Fakta: Office 365 har eksistert i over 5 år, og i denne perioden har prisene blitt stadig lavere samtidig som inkludert kapasitet har økt. Konkurransen i dette markedet sikrer at dette er en utvikling vi må forvente fortsetter.

  • Påstand: Det er ingen backup av data i Office 365. Fakta: I Office 365 er dine data sikret både mot menneskelige- og maskinfeil. Det er f.eks. mulig å hente tilbake mail eller dokumenter som er slettet ved et uhell. I tilfelle hvor komponenter skulle feile, vil det alltid være reserve systemer som tar over og oppretteholder funksjonaliteten.