Hvem vi er

Kort historie

CLOUDsys er et lite IT firma stasjonert på Bønes i Bergen. Vi startet opp da Microsoft lanserte sine skytjenester i 2011, fordi vi så at dette kom til å endre hele IT markedet. Siden den gang har vi hatt et partnerskap med Microsoft, hvor de drifter alle servere, infrastruktur og programmer, mens vi tilbyr rådgivning, oppsett og support til våre kunder.

De senere årene har Microsoft satset stort på forretningsprogrammene Dynamics 365 Business Applications, som inneholder ERP systemet Business Central og moduler for mange ulike forretningsbehov. Sammen med disse har de lansert Power Platform, som er enkle verktøy for å tilpasse forretningsprogrammer til hvert enkelt firma. Vi har valgt å være med Microsoft på denne reisen, og tilbyr i dag oppsett av Business Central, programmering av Power Apps og design av Power BI rapporter.

Vi kjenner våre kunder

Våre kunder foretrekker oss som IT leverandør fordi vi er små og fleksible. Vi har lite overhead og administrasjon. Dette gir merverdi for kunder, som får lavere kostnader, rask responstid og kortere leveringstid enn hos store leverandører. Du slipper også å forklare problemstillingen din til en rekke kundebehandlere som kun henviser deg videre, og du vil aldri oppleve en telefonsvarer med grusom ventemusikk. Hos oss kan du alltid ringe Christian, Gustav eller Lasse, som kjenner din bedrift og dine systemer.  Vi kjenner kundene våre og engasjerer oss i deres prosjekter.

"No cure - no pay" policy

Vi tar ikke på oss større prosjekter enn vi kan klare å levere. Våre kunder er derfor små og mellomstore bedrifter. Vi jobber mye etter LEAN-metodikk, hvor vi først setter opp en minimumsløsning (MVP) som vi ser fungerer og løser kundens behov. Deretter bygger vi på med flere ønskede funksjoner. Om løsningen ikke er tilfredsstillende har vi en no cure – no pay policy. Som et lite firma så er vi avhengige av å bare ha fornøyde kunder – og vi har aldri mistet en kunde.

Teknologi er vår lidenskap

Vi er en lærende bedrift som er nysgjerrig på ny teknologi. Tiden vi ikke bruker på kunder bruker vi stort sett på å oppdatere oss eller utvikle egne løsninger. Våre ansatte opplever stor frihet til å styre sin egen faglige utvikling. Dette gjør at vi har ansatte med bred faglig kompetanse som er engasjert i fagfeltene sine. Samtidig vet vi at teknologi kun er nyttig i den grad den kan anvendes. Som IT leverandør er vårt mission å være i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning og fylle gapet mellom kunders reelle utfordringer og mulighetene som finnes i teknologi.

Vårt team

CLOUDsys CEO

Christian Gad Hasvi – CEO

Christian grunnla Cloudsys i 2011. Han har IT-utdannelse fra forsvaret og en Master of Management fra Handelshøyskolen BI. Kompetanse og erfaring spenner fra programmering og IT drift, til ledelse og rådgiving.

 

Gustav Tisthamar – Cloud Consultant

Gustav har vert ansatt i CLOUDsys siden 2015. Han er utdannet IKT-servicemedarbeider samt ett års fagskole med fokus på Microsoft sine systemer. Hans ansvarsområder er support og oppsett/installasjoner for kunder.

Gustav er sertifisert Microsoft Azure Administrator.