Power Apps

Med Power Apps kan man enkelt komme i gang med digital rapportering. Ved å bruke Power Apps løsninger kan medarbeidere skrive reiseregninger digitalt, dokumentere fremdrift på prosjekter, sjekke utstyr ut og inn av lager eller søke om ferie. All info som skrives inn blir øyeblikkelig tilgjengelig for aktuelle mottakere, og kan behandles i appen eller i egne system. Rapporterte data kan videre analyseres og presenteres i Power BI. Power Apps er inkludert i Microsoft 365, så ingen ekstra abonnementkostnader påløper.

Vi har kompetansen

Vi i CLOUDsys er eksperter på Power Apps og skreddersyr alle apper etter våre kunders behov og ønsker, enten du velger en av våre ferdige apper eller ønsker en egen app for å løse dine problemstillinger. Vi setter opp og tilpasser din app i løpet av noen dager.

Våre Power Apps

Dette er noen av appene vi allerede har bygget. Om ingen av disse løser deres utfordringer bygger vi gjerne en egen Power App for din bedrift. 

App for kontrollrunder og vedlikehold

Vår kontroll og vedlikeholdsapp er laget for å gjøre kontroll- og vedlikeholdsrunder effektivt. Man bestemmer enkelt hvilke punkter som skal sjekkes, og registrerer deretter avvik eller utført vedlikehold mens man går runden. Etter avsluttet runde genereres en pdf rapport automatisk, og denne kan enkelt sendes til aktuelle mottakere direkte fra appen.

Prosjektrapportering

                                                                     

Vår prosjekt-app gjør det enkelt å rapportere utviklingen i prosjekter, daglig eller ukentlig. Dokumenter fremdrift med bilder, før brukte arbeidstimer og logg utviklingen i de faktorene som er relevant for deres prosjekter. Det kan f.eks være materialforbruk, anvendte komponenter, kostnader, temperatur eller vær. Dataene kan fremstilles grafisk og kan enkelt sammenlignes med budsjett og total fremdrift eller brukes til å beregne nøkkeltall.  

Reiseregning app 

Forenkle håndteringen av reiseregninger ved å digitalisere hele prosessen. Med vår reiseregning-app kan man ta bilde av kvitteringer mens man er på reise, og sende inn hele reisen til godkjenning når man har kommet hjem. Alle utgifter med kvitteringer lastes opp i en SharePoint database, og kan derfra føres videre i regnskaps- og lønnsprogrammer. Vi lager også integrasjoner mot mange slike programmer, om dere ønsker at tallene føres inn automatisk.

                      

Lagerhåndtering app

Vår app for lagerhåndtering gir oversikt over hvor alt utstyr befinner seg. Appen lar ansatte sjekke ut og inn utstyr, til seg selv eller til et prosjekt, for en valgt tidsperiode. Ansatte vil dermed vite hvilket utstyr som faktisk er tilgjengelig på lager. Om ønskelig kan alt utstyr merkes med en strekkode, som man skanner med mobilen for å sjekke det ut eller inn.

                                             

Helpdesk system

Få kontroll på mailforespørsler ved å opprette en egen helpdesk/support mail, hvor hver ny sak organiseres i Microsoft Planner, hvor den kan tildeles en saksbehandler og merkes med status. Når en sak er ferdigbehandlet genereres en automatisk mail til innsender, med kommentar om hva som er gjort i saken. 

Evaluering app

Evaluerer deres bedrift ferdighetene til innleid personal? Med vår evalueringsapp kan overordnede vurdere personalets ferdigheter og utvikling over tid. Dataene kan deretter brukes til å planlegge opplæring, sammenligne avdelingers prestasjoner, gi grunnlag for forfremmelser og vurdere om kontrakter ikke bør fornyes.

Få tilbud på Power Apps

    Ønsket app:

    Navn:

    Epost:

    Telefon: