CLOUDsys

Power Apps

Med Power Apps kan man enkelt komme i gang med digital rapportering. Ved å bruke Power Apps løsninger kan medarbeidere skrive reiseregninger digitalt, dokumentere fremdrift på prosjekter, sjekke utstyr ut og inn av lager eller søke om ferie. All info som skrives inn blir øyeblikkelig tilgjengelig for aktuelle mottakere, og kan behandles i appen eller i egne system. Rapporterte data kan videre analyseres og presenteres i Power BI. Power Apps er inkludert i Microsoft 365, så ingen ekstra abonnementkostnader påløper.

Vi har kompetansen

Vi i CLOUDsys er eksperter på Power Apps og skreddersyr alle apper etter våre kunders behov og ønsker, enten du velger en av våre ferdige apper eller ønsker en egen app for å løse dine problemstillinger. Vi setter opp og tilpasser din app i løpet av noen dager.

Våre Power Apps

Dette er noen av appene vi allerede har bygget. Om ingen av disse løser deres utfordringer bygger vi gjerne en egen Power App for din bedrift. 

Få tilbud på Power Apps

Ønsket app:

Navn:

Epost:

Telefon: