Personvernerklæring

(English below)

Disse retningslinjene for personvern vil forklare hvordan organisasjonen vår bruker personopplysningene vi innhenter fra deg når du bruker nettstedet vårt.

Innhold:

 1. Hvilke data samler vi inn?
 2. Hvordan samler vi inn dine data?
 3. Hvordan bruker vi opplysningene dine?
 4. Hvordan lagrer vi opplysningene dine?
 5. Markedsføring
 6. Hva er dine personvernrettigheter?
 7. Hva er informasjonskapsler?
 8. Hvordan bruker vi informasjonskapsler?
 9. Hvilke typer informasjonskapsler bruker vi?
 10. Slik administrerer du informasjonskapslene dine
 11. Retningslinjer for personvern for andre nettsteder
 12. Endringer i våre retningslinjer for personvern
 13. Slik kontakter du oss

Hvilke data samler vi inn?

CLOUDsys samler inn følgende data:

 1. Personopplysninger som navn, e-postadresse, telefonnummer osv.

Hvordan samler vi inn dine data?

Vi samler hhovedsakelig inn data som du gir oss direkte. Vi samler inn data og behandler data når du:

 1. Fyller ut din kontaktinformasjon på vår hjemmeside.
 2. Frivillig fullfører en kundeundersøkelse eller gir tilbakemelding på noen av våre oppslagstavler eller via e-post.
 3. Bruker eller ser på nettsiden vår via nettleserens informasjonskapsler.

Hvordan skal vi bruke opplysningene dine?

CLOUDsys samler inn dine data slik at vi kan:

 1. Behandle kontakthenvendeler og administrere kontoen din.
 2. Sende deg e-post med spesialtilbud på produkter og tjenester vi tror du kanskje vil like.

Hvordan lagrer vi opplysningene dine?

Vi lagrer dine data på en sikker måte i Microsoft-skyen, som kun kan nås via våre Microsoft-kontoer. Disse er beskyttet av to-trinns autentisering.

Markedsføring

Vi ønsker å sende deg informasjon om produkter og tjenester fra våre som vi tror du kanskje vil like.

Hvis du har samtykket i å motta markedsføring, kan du alltids melde deg ut på et senere tidspunkt. Du har rett til når som helst å stoppe CLOUDsys fra å kontakte deg for markedsføringsformål.

Hva er dine personvernrettigheter?

CLOUDsys vil forsikre deg om at du er fullstendig klar over alle dine personvern rettigheter. Hver bruker har rett til følgende:

Retten til tilgang – du har rett til å be CLOUDsys om kopier av dine personopplysninger. Vi kan belaste deg en liten avgift for denne tjenesten.

Retten til korrigering – du har rett til å be om at  CLOUDsys  korrigerer all informasjon du mener er unøyaktig. Du har også rett til å be om  CLOUDsys om å rette informasjonen du mener er ufullstendig.

Retten til å slette -du har rett til å be om at  CLOUDsys  slette dine personlige data, under visse vilkår.

Retten til å begrense behandlingen – du har rett til å be om at  CLOUDsys  begrenser behandlingen av dine personopplysninger, under visse betingelser.

Retten til å motsette deg behandling – du har rett til å motsette deg  CLOUDsys’ behandling av dine personopplysninger under visse betingelser.

Dersom du sender en forespørsel angående personvern har vi en måned på å svare deg. Hvis du ønsker å bruke noen av disse rettighetene, kan du kontakte oss på:

Email: post@cloudsys.no

Ring oss på: + 47 93483765

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er tekstfiler som plasseres på datamaskinen din for å samle inn standard logg fra internett og informasjon om besøksatferd. Når du besøker nettstedene våre, kan vi innhente informasjon fra deg automatisk gjennom informasjonskapsler eller lignende teknologi.

For ytterligere informasjon, besøk allaboutcookies.org.

Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

CLOUDsys bruker informasjonskapsler på en rekke måter for å forbedre opplevelsen din på nettstedet vårt,  for eksempel ved å forstå hvordan du bruker nettstedet vårt.

Hvilke typer informasjonskapsler bruker vi?

Det finnes en rekke forskjellige typer informasjonskapsler, men vår nettside bruker:

 1. Funksjonalitet – vårt firma bruker disse informasjonskapslene, slik at vi gjenkjenner deg på nettsiden vår og husker dine tidligere valgte preferanser. Disse kan omfatte hvilket språk du foretrekker og stedet du er i. En blanding av førsteparts-og tredjepartsinformasjonskapsler brukes.
 2. Annonsering – firmaet bruker disse informasjonskapslene til å samle inn informasjon om besøket ditt på nettstedet vårt, innholdet du har vist, koblingene du fulgte og informasjon om nettleseren, enheten og IP-adressen din.

Slik administrerer du informasjonskapsler

Du kan stille inn nettleseren din til ikke å godta informasjonskapsler. Nettstedet ovenfor forteller deg hvordan du fjerner informasjonskapsler fra nettleseren din. I noen få tilfeller kan det imidlertid hende at noen av funksjonene på nettstedet ikke fungerer som resultat.

Retningslinjer for personvern for andre nettsteder

Vårt firma nettsted inneholder lenker til andre nettsteder. Våre retningslinjer for personvern gjelder bare for vår nettside, så hvis du klikker på en link til et annet nettsted, bør du lese deres retningslinjer for personvern.

Endringer i våre retningslinjer for personvern

CLOUDsys holder sine retningslinjer for personvern under regelmessig gjennomgang og plasserer eventuelle oppdateringer på denne nettsiden. Denne personvernserklæringen ble sist oppdatert  22. oktober  2019.

Slik kontakter du oss

Hvis du har spørsmål om CLOUDsys ‘  retningslinjer for personvern, dataene vi holder på deg, eller du ønsker å bruke en av dine personvernrettigheter, må du ikke nøle med å kontakte oss.

Kontakt oss på: post@cloudsys.no

Ring oss: + 47 93483765

CLOUDsys Privacy Policy – English

This privacy policy will explain how our organization uses the personal data we collect from you when you use our website.

Topics:

 • What data do we collect?
 • How do we collect your data?
 • How will we use your data?
 • How do we store your data?
 • Marketing
 • What are your data protection rights?
 • What are cookies?
 • How do we use cookies?
 • What types of cookies do we use?
 • How to manage your cookies
 • Privacy policies of other websites
 • Changes to our privacy policy
 • How to contact us

What data do we collect?

CLOUDsys collects the following data:

 • Personal identification information (Name, email address, phone number, etc.)

How do we collect your data?

You directly provide CLOUDsys with most of the data we collect. We collect data and process data when you:

 • Fill in your contact information on our website.
 • Voluntarily complete a customer survey or provide feedback on any of our message boards or via email.
 • Use or view our website via your browser’s cookies.

How will we use your data?

Our Company collects your data so that we can:

 • Process your order and manage your account.
 • Email you with special offers on other products and services we think you might like.

How do we store your data?

Our Company securely stores your data in the Microsoft cloud, and can only be accessed through our Microsoft accounts, which is protected by two-step authentication.

Marketing

Our Company would like to send you information about products and services of ours that we think you might like.

If you have agreed to receive marketing, you may always opt out at a later date. You have the right at any time to stop CLOUDsys from contacting you for marketing purposes.

What are your data protection rights?

CLOUDsys would like to make sure you are fully aware of all of your data protection rights. Every user is entitled to the following:

The right to access – You have the right to request CLOUDsys for copies of your personal data. We may charge you a small fee for this service.

The right to rectification – You have the right to request that CLOUDsys correct any information you believe is inaccurate. You also have the right to request CLOUDsys to complete the information you believe is incomplete.

The right to erasure – You have the right to request that CLOUDsys erase your personal data, under certain conditions.

The right to restrict processing – You have the right to request that CLOUDsys restrict the processing of your personal data, under certain conditions.

The right to object to processing – You have the right to object to CLOUDsys’ processing of your personal data, under certain conditions.

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us at:

Email: post@cloudsys.no

Call us at: +47 93483765

Cookies

Cookies are text files placed on your computer to collect standard Internet log information and visitor behavior information. When you visit our websites, we may collect information from you automatically through cookies or similar technology

For further information, visit allaboutcookies.org.

How do we use cookies?

CLOUDsys uses cookies in a range of ways to improve your experience on our website, for example by understanding how you use our website.

What types of cookies do we use?

There are a number of different types of cookies, however, our website uses:

 • Functionality – CLOUDsys uses these cookies so that we recognize you on our website and remember your previously selected preferences. These could include what language you prefer and location you are in. A mix of first-party and third-party cookies are used.
 • Advertising – CLOUDsys uses these cookies to collect information about your visit to our website, the content you viewed, the links you followed and information about your browser, device, and your IP address.

How to manage cookies

You can set your browser not to accept cookies, and the above website tells you how to remove cookies from your browser. However, in a few cases, some of our website features may not function as a result.

Privacy policies of other websites

Our company website contains links to other websites. Our privacy policy applies only to our website, so if you click on a link to another website, you should read their privacy policy.

Changes to our privacy policy

CLOUDsys keeps its privacy policy under regular review and places any updates on this web page. This privacy policy was last updated on 22 October 2019.

How to contact us

If you have any questions about CLOUDsys’ privacy policy, the data we hold on you, or you would like to exercise one of your data protection rights, please do not hesitate to contact us.

Email us at: post@cloudsys.no

Call us: +47 93483765