Prosjektrapport

En god Power BI prosjektrapport skal gi prosjektledere oversikt og kontroll over sine prosjekter og samtidig gi ledelse og controllere overblikk over alle prosjekter. Vi setter opp rapporter som:

 • Viser status, lønnsomhet, timeforbruk, overtid og sykefravær på alle prosjekter.
 • Gir detaljert oversikt over alle kostnader som er ført på hvert prosjekt, med fakturalink til hver transaksjon.
 • Viser hvordan prosjektet ligger an i forhold til budsjett for hver budsjettkategori.
 • Sammenligner faktisk fremdrift med førte timer på prosjektet.

Prøv ut en av våre Power BI prosjektrapporter her

Denne rapporten viser påløpte kostnader på prosjekter. Du velger prosjekt i menyer til venstre. Her kan du også velge å filtrere på kostnader innenfor en budsjettkategori eller fra en enkelt leverandør. 

Den neste rapporten viser timeforbruk på prosjekter. Den øverste grafen viser akkumulert timeforbruk mot timebudsjett, mens den nederste viser timeforbruk mot faktisk fremdrift.

Trenger dere et bedre verktøy for rapportering på prosjekter? Med vår prosjektapp kan de som jobber på prosjektene rapportere daglig fremdrift og laste opp bilder som dokumentasjon. Vi tilpasser appen til å rapportere de parametrene som er viktig for dere. Kom i gang for kr 8000,-*

*Krever Office 365 abonnement med SharePoint.

Kom i gang med Power BI for kr 10 000,-

For denne prisen får du en fungerende Power BI prosjektrapport med opptil 3 sider, basert på deres data.

Få et uforpliktende tilbud

  Ønsket rapportpakke:

  Navn:

  Epost:

  Telefon: