4 tips til digitaliseringsplan

Å komme i gang med digitalisering av en virksomhet kan være et overveldende prosjekt. I følge en undersøkelse gjort av Siemens i 2016 mener kun 1 av 3 bedrifter at de har tilstrekkelige planer for digitalisering. Mangel på kompetanse trekkes frem som den viktigste årsaken til dette, og mange bedrifter outsourcer derfor hele digitaliseringsarbeidet.

Definisjonen på digitalisering er at man tar digitale verktøy inn i sin kjernevirksomhet. Siden det er du som kjenner din bedrift, vil du ha det beste utgangspunktet for å gjennomføre et bra digitaliseringsprosjekt. Om du blir kjent med hvilke muligheter og alternativer som finnes, så kan du enkelt leie inn kompetanse til å gjennomføre selve prosjektene.

Her er 4 tips til å legge en digitaliseringsplan:

Kartlegg aktiviteter og prosesser

Ved å kartlegge alle aktiviteter og prosesser i bedriften vil du få oversikt over oppgaver som kan digitaliseres. Her vil du nok finne at flere oppgaver allerede gjøres digitalt. Oppgavene kan deretter sorteres på om det er en rutineoppgave eller en oppgave som krever aktiv beslutningstaking.

Effektiviser verdiskapningen

Oppgaver som krever aktiv beslutningstaking kan ofte effektiviseres ved hjelp av digitale verktøy. Dette kan være apper som gjør det enklere å samhandle med andre, enklere å få tak i riktig informasjon eller enklere legge inn informasjon. Ved å sortere på oppgavens bidrag til verdiskaping kan du enkelt identifisere hvilke digitaliseringsprosjekter som vil gi størst gevinst for bedriften. Du kan da undersøke hvilke digitale løsninger som finnes for denne oppgaven, eller du kan få noen til å bygge løsningen for deg.

Eliminer ressurssluk

Rutinepregede oppgaver vil fremover i mindre og mindre grad bli utført av mennesker. Ved å automatisere slike oppgaver kan bedriften din spare mye. Ranger disse oppgavene etter hvor mye tid og ressurser du bruker på dem. Du vil da ha en prioritert liste over automatiseringsprosjekter. Det finnes allerede mange programmer som automatiserer rutineoppgaver. Mange av programmene må likevel tilpasses dine spesifikke behov og systemer.

Ha en digital strategi

Når du har identifisert ulike muligheter er det lurt å legge en strategi for hvilke oppgaver som skal digitaliseres og når prosjektene skal skje. En slik plan vil hjelpe deg å velge hvilke systemer du trenger, da digitale systemer ofte har mange ulike funksjoner. Etterstreb å finne digitale løsninger som enkelt kan kombineres med hverandre. Dette vil gjøre det enkelt for deg å nyttiggjøre innsamlede data fra alle digitaliserte oppgaver, og du slipper å lære deg mange ulike programmer.  

Vi hjelper deg gjerne med å realisere dine digitaliseringsprosjekter.

Klikk her for en oversikt over våre tjenester.

Gå til digitaliseringblogg