Blogg

Hvordan gir business intelligence økt konkurransefortrinn?

Posted on
rapportering

2 min Business intelligence (BI) er et ord som er blitt brukt mye de siste årene for å beskrive prosessen med å samle inn, analysere og visualisere data, og slik få bedre oversikt og kontroll over egen virksomhet. I dag er de aller fleste bedriftseiere opptatt av å bruke slike digitale verktøy. Likevel oppgir mange […]

Blogg

Hvordan formatere dato i MS Flow?

Posted on
format date

Microsoft Flow brukes ofte til å sende ut auto-genererte mailer som henviser til en dato. Dette kan for eksempel være mailer som påminner om en oppgave som må gjøres eller som sender kvittering på at noe er utført. Alle som har vært borti å lage en slik flow vil ha opplevd å få en mail […]

Blogg

Hva er Business Intelligence?

Posted on

Bedrifter står i dag ovenfor større endringer enn noen gang før. Globalisering og en eksponentiell teknologisk utvikling har ført til tøffere konkurranse, mer bevisste kunder og bransjer som er i konstant endring.  I en slik verden er informasjon blitt bedrifters viktigste valuta. Store og hyppige endringer gjør at det i dag stilles mye høyere krav […]

Blogg

Power BI – Slik segmenterer man data geografisk

Posted on

Power BI er et utmerket verktøy for å visualisere og få oversikt over ulike data. En av de mest visuelle måtene å presentere data er fargede sirkler på kart. Slike presentasjoner kan for eksempel vise omsetning fordelt på byer, antall leads fordelt på land eller ansatte fordelt på nasjonalitet. For å lage en slik oversikt […]

Blogg

Evaluerer mannskapet i app

Posted on

Vi i CLOUDsys har nylig levert en bedriftsapp til et rederi på vestlandet. I denne appen logger kapteinene seg på for å skrive inn evalueringer av mannskapet sitt. Mannskapet får beskjed om hva de vil bli målt på, og blir deretter evaluert to ganger i løpet av en periode. Til slutt får de utdelt et […]

Blogg

4 tips til digitaliseringsplan

Posted on

Å komme i gang med digitalisering av en virksomhet kan være et overveldende prosjekt. I følge en undersøkelse gjort av Siemens i 2016 mener kun 1 av 3 bedrifter at de har tilstrekkelige planer for digitalisering. Mangel på kompetanse trekkes frem som den viktigste årsaken til dette, og mange bedrifter outsourcer derfor hele digitaliseringsarbeidet. Definisjonen […]