Hvordan gir business intelligence økt konkurransefortrinn?

rapportering

2 min

Business intelligence (BI) er et ord som er blitt brukt mye de siste årene for å beskrive prosessen med å samle inn, analysere og visualisere data, og slik få bedre oversikt og kontroll over egen virksomhet. I dag er de aller fleste bedriftseiere opptatt av å bruke slike digitale verktøy. Likevel oppgir mange at de ikke har gode nok strategier for digitalisering, fordi de ikke kjenner godt nok til fordelene.

Oversikt og kontroll er jo fine ord å bruke i et styrerom for å forklare hvorfor virksomheten må ta i bruk business intelligence. Men hva betyr det egentlig at BI gir bedre oversikt og kontroll?

Her er noen konkrete fordeler som virksomheter oppnår ved å ta i bruk BI verktøy:

Alltid oppdatert informasjon

Business intelligence verktøy som Power BI kan kobles direkte opp mot virksomhetens databaser. Dataene kan da oppdateres kontinuerlig og gir slik et nær-sanntids bilde av hva som foregår i bedriften. På denne måten myndiggjør BI ledere til å ta beslutninger på oppdaterte data, versus å få en Excel rapport en gang i måneden.

En økonomisjef kan følge med på totale beløp som forfaller de neste månedene, hvor tallene vil oppdateres så snart en ny faktura er mottatt. Økonomisjefen kan også følge med på utviklingen i likviditet og gjeld i samme dashbord, og kan ta tidlige grep for å sikre betalingsdyktighet. Inntekter og kostander kan også stilles opp mot budsjett i sanntid, og bedriftsledere kan slik følge opp om fremdriften og lønnsomheten til hvert prosjekt går etter planen.

Power BI økonomi rapport
Dynamisk rapport som viser driftskostnader og driftsinntekter i Power BI

Avvikskontroll

Business Intelligence er spesielt nyttig når ting ikke går etter planen. Ved å benytte sanntidsrapporter vil man enkelt kunne identifisere avvik og flaskehalser. Dette kan for eksempel være om en faktura eller en timeregistrering ikke er godkjent eller ikke er ført på riktig prosjekt. En BI tabell kan da vise antall fakturaer som venter på godkjenning hos hver prosjektleder, og man kan sende påminnelse eller gi en hjelpende hånd ved behov. 

Power BI avvik oversikt
Avviksrapport i Power BI

Med verktøy som Power BI er det enkelt å undersøke slike avvik med en gang de oppstår. Dukker det opp en feilført time kan man ved noen tastetrykk finne ut hvor avviket stammer fra, og for eksempel få ut dato, klokkeslett, ansatt og prosjektleder. Administratorer sparer derfor mye tid som ville gått til å identifisere avvik og lete opp hvor de er skjedd.

På denne måten kan BI brukes for å kontrollere at alle prosesser går som de skal. Når ansatte vet at dataene de rapporterer blir analysert og brukt, ikke bare blir printet ut og lagt i en skuff, vil dette også gi en helt annen motivasjon til å gi rapporter av høy kvalitet.

Konkurransefortrinn

Så hvilke konkurransefortrinn gir business intelligence? I denne bloggposten har jeg fokusert på oversikt og kontroll over interne prosesser og rutiner. Dette vil gi ledere mer oppdatert informasjon, slik at de kan vite hva som faktisk er status på ulike prosjekter og aktiviteter, slik at de kan handle på dette. BI vil også hjelpe ledelse og administrasjon å oppdage avvik tidligere og enkelt finne ut hvor det stammer fra. På denne måten kan bedrifter spare mye tid og penger, fordi den interne driften går smidigere.

Vil du vite mer om hva business intelligence egentlig er, kan du lese vårt siste innlegg “Hva er Business Intelligence?”.

Om du ønsker et uforpliktende tilbud på å komme i gang med Power BI i din bedrift kan du komme i kontakt med oss her.