Blogg

Hva er Business Intelligence?

Posted on

Bedrifter står i dag ovenfor større endringer enn noen gang før. Globalisering og en eksponentiell teknologisk utvikling har ført til tøffere konkurranse, mer bevisste kunder og bransjer som er i konstant endring.  I en slik verden er informasjon blitt bedrifters viktigste valuta. Store og hyppige endringer gjør at det i dag stilles mye høyere krav […]

Blogg

Power BI – Slik segmenterer man data geografisk

Posted on

Power BI er et utmerket verktøy for å visualisere og få oversikt over ulike data. En av de mest visuelle måtene å presentere data er fargede sirkler på kart. Slike presentasjoner kan for eksempel vise omsetning fordelt på byer, antall leads fordelt på land eller ansatte fordelt på nasjonalitet. For å lage en slik oversikt […]