Hva er Business Intelligence?

Bedrifter står i dag ovenfor større endringer enn noen gang før. Globalisering og en eksponentiell teknologisk utvikling har ført til tøffere konkurranse, mer bevisste kunder og bransjer som er i konstant endring.  I en slik verden er informasjon blitt bedrifters viktigste valuta.

Store og hyppige endringer gjør at det i dag stilles mye høyere krav til at beslutningstakere tar riktige avgjørelser. Samtidig gjør alle endringene at de beste avgjørelsene blir vanskelig å se. Det er her Business Intelligence (BI) kommer inn. Business Intelligence er et begrep som brukes om prosessen for å hente ut, analysere og presentere forretningdata. Dette kan være interne data som omsetning, timeføringer og kunder, men også eksterne data som nettstedstrafikk, bransjetrender og kundeanmeldelser. I følge forfatteren av boken «Super Crunchers» kan kredittkortselskap ved hjelp av BI verktøy forutsi en skilsmisse to år i forveien, med 98 % sikkerhet.

Et business Intelligence dashbord kan for eksmpel se slik ut

Hvordan bruke Business Intelligence?

Business Intelligence gir beslutningstakere den oversikten og  innsikten de trenger for å ta informerte beslutninger. Toppledere vil ofte bruke BI til å hente ut key performance indicators (KPI) som gir dem en konstant oversikt over hvordan virksomheten presterer. Denne informasjonen gjør dem i stand til å gjøre tiltak nøyaktig der det trengs, fordi de ser hvilke prosjekter eller aktiviteter som ikke gir ønskede resultater.

Avdelings- og prosjektledere vil ofte bruke BI for å få innsikt i sitt prosjekt. Dette kan være informasjon om fremdrift, timeforbruk per aktivitet, bruk av overtid eller sykefravær. Business Intelligence gir dem ikke bare oversikt over denne informasjonen, men gjør det mulig å dykke ned i den og finne årsaker og sammenhenger. Dersom sykefraværet har økt en måned kan BI verktøy vise at dette hovedsakelig stammer fra et nytt prosjekt. Slike verktøy kan også avsløre sammenhenger som at man bruker mye penger på markedsføringskanaler som har liten effekt, men lite penger på kanaler med stor effekt. På denne måten kan BI hjelpe beslutningstakere til å ta riktige avgjørelser; basert på harde data, ikke bare på magefølelse.

Eksempel på et Business Intelligence dashbord laget i Power BI

Hvordan komme i gang med Business Intelligence?

Fordi hver bedrift er forskjellig, vil det variere stort hvilken informasjon man ønsker å få innsikt i og hvor denne er lagret. Om man har høy teknisk kompetanse selv, kan man laste ned Power BI gratis og begynne å koble til eksisterende databaser og tilpasse egne dashbord. Hvis ikke bør man få hjelp av eksperter som kan sette opp Business Intelligence systemer.

Se eksempler på BI dashbord her

Tilbake til digitaliseringsblogg

One thought on “Hva er Business Intelligence?

Comments are closed.