Power BI får kunstig intelligens

Lanseres i april

Microsoft sin Business Intelligence løsning blir nå intelligent. I april kommer Microsoft med en stor oppdatering til flere av sine produkter, blant annet Power BI.  I denne oppgraderingen blir det mulig å integrere Azure Machine Learning i Power BI. Azure Machine Learning er Microsoft sin kunstig intelligens (AI) tjeneste. Den er programmert med selvlærende algoritmer som oppdager mønstre og sammenhenger i datasett. Dette åpner muligheten for å analysere mer data i løpet av sekunder enn mennesker kunne gjort på flere år. Når Power BI er i stand til å håndtere petabyte (1 000 000 gb) av data uten å knekke, vil ikke mengder data bli noe problem i nær fremtid.

Microsoft åpner også opp for å integrere Azure Cognitive Services i sine Business Applications (Power BI, Power Apps og Flow). Cognitive Services er ferdiglærte algoritmer som blant annet kan beskrive objekter på bilder og video, trekke ut nøkkelord og nøkkelsetninger fra tekst, vurdere sentiment og gjenkjenne personer.

Hva betyr denne teknologien for næringslivet i praksis?

Microsoft svarer på dette i sin demonstrasjon av tjenesten.

Microsoft Azure Cognitive Services Demo
Microsoft Azure Cognitive Services Demo

I demoen tar de utgangspunkt i et hotell som vil analysere kundenes hotellopplevelse. Hotellet importerer alle kundeomtalene inn i Power BI og trekker ut nøkkelord ved hjelp av AI. Hotellet får dermed oversikt over hva kundene kommenterer mest, som vist nede i høye hjørne. De får også algoritmen til å analysere bildene som kundene har lagt ut i omtalene, for å få dypere innsikt i hva kundene var opptatt av.

Deretter bruker hotellet AI for å gjøre en sentimentanalyse, som vurderer hvor fornøyd kunden var med oppholdet.  Kundenes sentimentscore blir så sammenlignet med nøkkelord fra teksten og bildet. Hotellet finner slik ut at kundene som var veldig fornøyd med oppholdet var fornøyd på grunn av bassengområdet og nærhet til standen, mens kundene som var misfornøyd hadde fått rom med dårlig plassering av aircondition. På denne måten bidrar AI til at hotellet får en bedre forståelse av kundene sine, fordi den enkelt tolker og presenterer innsikt fra alle kundeomtaler.

Hvordan komme i gang med kunstig intelligens?

Microsoft Business Applications
Flow, Power BI og Power Apps er Microsoft sine Business Applications. Verktøy som gjør det enklere å digitalisere manuelle oppgaver og få bedre innsikt i store data.

Azure Machine Learning blir tilgjengelig i Power BI Pro i april. Om man ønsker å benytte Cognitive Services, de ferdiglærte algoritmene, i Power BI blir man imidlertid nødt til å oppgradere til Premium, noe som er uaktuelt for de fleste bedrifter. Om du er interessert i Conitive Services anbefaler vi derfor å bruke tjenesten med Power Apps eller Flow. Med disse programmene kan tjenesten testes gratis eller brukes til langt lavere kostnad enn i Power BI (per i dag). For en interaktiv demo av noen av funkjsonene i Cognitive Services kan du følge denne linken.

Ønsker du hjelp til å ta i bruk AI i din virksomhet? Skriv inn din kontaktinfo her, så kontakter vi deg for en uformell prat.

Tilbake til Digitaliseringsblogg