Power BI – Slik segmenterer man data geografisk

Power BI er et utmerket verktøy for å visualisere og få oversikt over ulike data. En av de mest visuelle måtene å presentere data er fargede sirkler på kart. Slike presentasjoner kan for eksempel vise omsetning fordelt på byer, antall leads fordelt på land eller ansatte fordelt på nasjonalitet.

For å lage en slik oversikt må man importere en datatabell i Power BI Desktop. Datatabellen må inneholde minst en kolonne med verdiene man ønsker å presentere og en kolonne som henviser til hvilket geografisk sted som skal vises.

Etter at man har importert en slik tabell fra Excel, Sharepoint, en nettside eller en annen kilde, velger man kart i visualiseringsmenyen. Deretter velger man tabellen i menyen til høyre og drar kolonnen med geografiske steder til «Posisjon» og kolonnen med verdier til «Størrelse».

power bi menu

Om man har flere verdier på hvert geografisk sted vil Power BI summere disse verdiene automatisk. Man kan også velge at Power BI skal telle antallet verdier per land, i stedet for å summere selve verdiene, ved å klikke på pilen på tabellen.

power bi menu marking

Disse geografiske plasseringene støttes

Kolonnen med geografiske plasseringer kan inneholde navn på land og byer på norsk eller engelsk. Om kolonnen derimot inneholder nasjonalitet eller områdekode, vil Power BI slite med å gjenkjenne dette som geografiske steder.

Det man da kan gjøre er å importere en ny tabell som forklarer programmet sammenhengen mellom for eksempel nasjonalitet og land. En slik tabell kan enkelt finnes og importeres direkte fra nettet, ved å søke på “nationality by country”.

geographical data

Deretter må man etablere en relasjon mellom tabellene, som forteller Power BI at «Nationality» i den nye tabellen er det samme som nasjonalitet i vår opprinnelige tabell. Dette er en «én til én relasjon», da en nasjonalitet kun tilhører ett land. Power BI vil nå automatisk koble nasjonalitet til riktig land, og den grafiske rapporten vil vises automatisk.

geographic segmentation

Dersom et land som har verdier i tabellen ikke vises, kan dette være fordi nasjonaliteten er skrevet på en annen måte i din opprinnelige tabell. I vårt tilfelle måtte vi gå manuelt inn i den nye tabellen å endre «philippine» til «filipino».

Ønsker du hjelp til å sette opp din egen presentasjon av geografiske data? Oppgi e-posten din her, så hører du fra oss.

Tilbake til digitaliseringsblogg