Evaluerer mannskapet i app

Vi i CLOUDsys har nylig levert en bedriftsapp til et rederi på vestlandet. I denne appen logger kapteinene seg på for å skrive inn evalueringer av mannskapet sitt. Mannskapet får beskjed om hva de vil bli målt på, og blir deretter evaluert to ganger i løpet av en periode. Til slutt får de utdelt et scorecard, som viser deres prestasjoner og forberdringspotensiale på slutten av terminen.

Ved å bruke en app er det svært enkelt for kapteinene å logge seg inn på evalueringene til hver ansatt. Det kan også legges inn restriksjoner, slik at hver kaptein kun får tilgang til mannskap på sitt skip.

Data fra skipet lagres i en database og blir deretter analysert i en live business intelligence rapport som vi har levert til rederiet. Kapteinene og bedriftsledelse får slik god oversikt over gjennomsnittlig score for mannskap på hver skip, hvor mye hver kaptein avviker fra gjennomsnittet og hvilke ansatte som utmerker seg.

Apper som dette er et eksempel på hvordan digital teknologi kan effektivisere og forenkle viktige prosesser i bedrifter, samtidig som det gir ledelsen nyttig innsikt i hva som foregår i organisasjonen.

Trenger din bedrift en lignende app?

Ved hjelp av Power Apps og Power BI får vi deg i gang med en app i løpet av få uker.  Se våre løsninger her.

Kontakt oss for en prat

Til digitaliseringsblogg